320 Đường Tân sơn nhì, 
Phường Tân sơn nhì,
Quận Tân Phú,
Tp. Hồ Chí Minh
0936380733